top of page

嚴選優質海螺片,嫰滑彈牙,配以精心調製的鮑魚汁,製成全新的鮑片系列。

大罐裝非常適合 2人家庭加餸,4人家庭就食得更滋味。

 

每罐浄重: 425 g。

澳寶牌 - 鮑汁海螺片 大罐裝 425g

HK$39.00Price
    bottom of page